MINE COACHINGPAKKER

Dybden, verdien, langsiktigheten av å gå sammen over tid

Livsstyrkeveiledning
NY GLØD - DRIVKRAFT OG LIVSKRAFT

Av og til kan vi føle oss temmelig vridd, knekt eller fastlåst. Ute av balanse, utbrent, utmattet og nede for telling. Vi kan kjenne på stress, uro, manglende glede og manglende energi.

Vit at det finnes håp. Vit at jeg ser deg.
Og vit at jeg selv har gått opp nettopp denne veien selv.
Fra aske til glød. Fra utbrent til ny energi. Fra hjernetåke til inspirert klarhet.


Denne coachingpakken baserer seg på nøye utvalgte livstemaer fra Livsstyrketrening: En nasjonalt anerkjent og forskningsbasert metode og kursprogresjon, basert på mindfulness og gestaltterapi. Du kan lese mer om kurs i livsstyrketrening her.


Kristine er sertifisert Livsstyrketrener, og har et varmt hjerte for nettopp denne fordypningen, der vi ser helhetlig på din situasjon: En tilnærming som tar hensyn og lytter til hele mennesket, og til hvordan tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.


Med denne coachingpakken, får du både
1-til-1 coaching (6 sessions à 60 min) og tilhørende nettbasert livsstyrketreningskurs med introduksjon og mulighet for oppgaver til de ulike temaene som coachingen vil dreie rundt. Temaene kan fungere som knagger eller overskrifter for samtalene våre. Dukker det ellers opp andre behov underveis, setter vi temaene til side og går dit hvor du har behov for.


3 mnd / 6 stk 1-til-1 veiledninger à 60 min, basert på livsstyrketrening og helhetlig coaching, inkl onlinekurs (verdi 2999,-): 
14 999,- (inkl mva)

(Kan deles opp i mindre avdrag - ta kontakt ved behov! Kurset kan eventuelt også kjøpes uten tilhørende 1-til-1 coaching/veiledning her.)

Ps, om du vil lære mer og er nysgjerrig på å lese om Livsstyrketrening på nasjonalt nivå, kan du også se mer på den offisielle siden www.livsstyrketrening.no

Soul Purpose Embodiment

I TRÅD MED DEN DU ER MENT Å VÆRE

Har du noen gang filosofert over meningen med livet? Lurt på hvorfor du selv er her, kanskje med følelsen av at du er ment for noe annet eller noe mer - men ikke helt har klart å sette fingeren på hva?

Vi har alle en større mening, vi er alle en del av det større bildet og vi har alle mulighet til å sette vårt unike avtrykk, gi vårt unike bidrag til verden. Enten det handler om å styrke tilstedeværelsen vår i de små hverdagslige tingene, relasjonene eller situasjonene, eller det handler om større visjoner og drømmer som involverer flere, som omfavner mere. 


- Kanskje står du midt i et veiskille, og behøver klarhet på vegne av veien videre? 

- Kanskje føler du at du er midt i en indre transformasjonsprosess, som kan kjennes overveldende, uhåndterlig eller utrygg?

- Kanskje er du midt i din egen spirituelle oppvåkning, og trenger noen å dele reisen med, noen å bearbeide inntrykk med og trenger flere verktøy for å forstå prosessene du gjennomgår?


Som sertifisert Soul Purpose & Spiritual Life Coach fra Dharma Coaching Institute, trekker jeg i tillegg til mer tradisjonell coaching, også ytterligere veksler på mine intuitive og klarsynte evner, vi jobber mer energetisk og benytter verktøy som Human Design, åpner opp dine Akashic Records med mer.


Soul Purpose Sessions er 90 minutters timer der vi går i dybden av hvem du er, hva som er din sjels mening, hvordan du kan tre tydeligere inn i din kraft og tre mer kraftfullt inn i ditt autentiske deg; Den du er ment å være - Det du er her for.


3 mnd / 6 stk 1-til-1 Soul Purpose / Spiritual Life Sessions & Readings

à 90 min:
19 999,- (inkl mva)

(Kan deles opp i flere mindre avdrag. Velkommen til å ta kontakt for betalingsplan.)

Soul Purpose Sessions er Embracement, Empowerment & Embodiment av din egen Dharma, din sjels mening og styrker kontakten med din egen intuisjon, ditt høyere selv, ditt største hvorfor og dine viktigste skritt i retning av dine drømmer.

Les mer om Dharma Coaching Institute her.

MED INDRE VÆREKRAFT SOM VIRKSOMHETENS BÆREKRAFT

Helhetlig kunstnerisk entreprenørskap med
KUNSTVEKST DYPDYKK

Kunstnerisk og personlig vekst og utvikling:
Overblikk, klarhet, retning og bærekraft på vegne av din kunstneriske virksomhet.

Personlig og faglig mentoroppfølging med hensikt å bidra til autentiske og bærekraftige kunstnervirksomheter, slik at du i enda større grad kan leve av din lidenskap:


En verdifull og kraftfull kombinasjon av de lange linjene og de små, men essensielle detaljene, der vi etter ditt behov kan fokusere på både personlig og kunstnerisk vekst og utvikling med en fruktbar kombinasjon av maskulin struktur og feminin flyt:
En coachingprogresjon som like naturlig kan romme disiplin, mål og retning gjennom søknadsskriving, virksomhetsplan, artist statement, budsjettering og prissetting - som mer indre arbeid knyttet til å identifisere og frigjøre deg fra begrensende tankemønstre og andre showstoppere, forløse ditt mulighetsrom og potensiale gjennom både tradisjonell coaching men også reading dersom du er nysgjerrig / åpen / interessert i det. 


Finn din autentiske stemme.
Identifiser din styrke og dine utfordringer.
Få et stødigere fundament og en tydeligere visjon.
Og tegn et klarere bilde av hva som er viktig for kunsten din, virksomheten din, og for deg som menneske.


3 -6 mnd / 7 stk coaching- og veiledningssamtaler:
1 introduksjonstime à 90 min for Helhet og Konsept +
6 stk coachingtimer og/eller søknadsveiledninger à 60 min

15 999,- (inkl mva)

(Kan deles opp i mindre avdrag - ta kontakt ved behov! Kurset kan eventuelt også kjøpes uten tilhørende 1-til-1 coaching/veiledning her.)

GründerGlød

CONSCIOUS ENTREPRENEURSHIP COACHING

Helhetlig - Autentisk - Regenerativt

Fordi den mest helstøpte formen for ekte og bærekraftig bedriftsutvikling,

skjer gjennom ekte og bærekraftig personlig utvikling.

Ruger du på ideen, drømmen, ønskene og visjonene om å starte for deg selv, og trenger noen å sparre med som har gått veien før deg?

Er du i oppstartsfase eller allerede i drift, og virkelig ønsker å skape en virksomhet i tråd med den du er og det du brenner for å bidra med til verden?

Er du leder i en bedrift og ønsker personlig coaching for å tydeliggjøre og forankre din lederrolle, din lederstil og din stemme i noe mer autentisk, regenerativt og verdibasert?


Denne coachingpakken har til hensikt

- å hjelpe deg å skape en bærekraftig virksomhet, der du er i kontakt med eget hjerte, lytter til sjelen og skaper i flyt, balanse og tråd med det du er ment å formidle.

- å hjelpe deg over mentale barrierer og begrensninger, utvide din tillit og bekjempe tvil, utfordre, inspirere, støtte, lyssette og bidra til klarhet på vegne av veien din videre. 
- å styrke deg innenfra, så du skaper en autentisk, helhetlig og regenerativ virksomhet som vil vare livet - eller lidenskapen - ut.


Dette er du verdt!
Dette er drømmene dine verdt!
Dette får du til!


Conscious Entrepreneurship Coaching er et forløp
- på 3-6 måneder
- med 7 kraftfulle 1-til-1 samtaler à 90 min
- med mulighet for skriftlig/talebasert minicoaching mellom samtalene

Og ikke minst:
Dypere forståelse av deg selv, din autentiske kraft, gründerstil, ditt avtrykk, din legacy og ditt bidrag til verden.

Din investering: 24 999,- (inkl mva)


Du er også velkommen til å sjekke ut min enkeltsession for hjertestyrte gründere: GLØD Konseptsparring.

GÅ DYPT

SATSE EKTE

S V E V E   H Ø Y T

Velkommen til å ta kontakt om du lurer på noe!

Ingenting forandrer seg, dersom ingenting forandrer seg.

1-til-1
Din Ro

Din Tid

Din Reise

Din Utvikling

Hvem, hvis ikke deg?
Når, hvis ikke nå?

Lyttende tilstedeværelse, empowerment coaching